Organizing committee

Jiří Dvorský
Pavel Moravec
Hana Dluhošová

       

Program committee

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
prof. Ing. Briš Radim, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.