Souhlas školitele příspěvků

Pro publikaci příspěvku je nutný souhlas školitele. Stáhněte si formulář se souhlasem ve formátu PDF, DOCX, nebo ODT. Formulář vyplňte a předložte k podpisu školiteli.

Naskenovaný podepsaný formulář, týkající se daného článku, přiložte do ZIP archivu s textem a zdrojovými kódy článku.