WOFEX 2017
Ph.D. Workshop of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky

12. září 2017
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava

wofex.vsb.cz
wofex@vsb.cz
WOFEX 2017 je podporován:

  Skupinou ČEZ
http://www.cez.cz/    
Logo ČEZ


 
  AEM - Asociací energetických manažerů  
http://www.aem.cz/
AEM

Energetika
 

Termín zaslání příspěvků je 30. 7. 2017.


WOFEX je workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Patnáctý ročník workshopu navazuje na předchozí úspěšné ročníky a měl by opět umožnit výměnu zkušeností doktorandů a školitelů. Očekává se prezentace práce doktorandů prezenčního i kombinovaného studia. Workshop se bude konat ve dnech 12. 9. 2017. Na workshopu budou prezentovány výsledky dosažené v průběhu studia. Příspěvky musí být napsány pouze v anglickém jazyce. Tyto příspevky budou publikovány ve sborníku workshopu, který bude vydán před jeho konáním.

Ze zaslaných příspěvků budou vybráni studenti, kteří dosáhli nejlepších výsledků. Vybraní studenti budou finančně odměněni. Tento způsob odměňováni nahradí dosavadní odměny udělované na konci roku. Výběr příspěvků provede komise jejíž složení navrhnou oborové rady.

Workskopu se mohou, po zaplacení příslušného poplatku, zúčastnit i mimofakultní účastníci.

Předseda komise

doc. Michal Krátký, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum FEI