Organizační výbor

Jiří Dvorský
Pavel Moravec
Hana Dluhošová

       

Programový výbor

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
prof. Ing. Briš Radim, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.