Organizační výbor

Jiří Dvorský
Pavel Moravec
Kateřina Kašparová
Ludmila Tilková
Petra Kvapulinská

       

Programový výbor

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.