Souhlas školitele příspěvků

Pro publikaci příspěvku je nutný souhlas školitele. Stáhněte si formulář se souhlasem ve formátu PDF, RTF, nebo ODT. Formulář vyplňte a předložte k podpisu školiteli. Je-li příspěvek dílem různých autorů, majících různé školitele, žádá každý autor o souhlas svého školitele sám.

Veškeré naskenované podepsané formuláře, týkající se daného článku, přiložte do ZIP archivu s textem a zdrojovými kódy článku.