Organizační výbor

Jiří Dvorský
Pavel Moravec
Kateřina Kašparová
Ludmila Tilková
Petra Kvapulinská
Lenka Skanderová

       

Programový výbor

prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc.
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.