Instrukce autorům k prezentaci


Délka prezentace je 10min. Autoři budou mít k dispozici počítač a datový projektor. Požadují se prezentace ve formátu ppt, možné je použít i formáty pdf či ps. Případné jiné formáty konzultujte s organizačním výborem. Soubory musí být na počítači v příslušné místnosti uloženy před začátkem přednáškového bloku. Prezentace bude přednesena v českém nebo anglickém jazyce.