Organizační výbor

Jiří Dvorský, technická redakce sborníku (příprava sborníku)
Pavel Moravec, web master, technická redakce sborníku (příjem příspěvků)
Renáta Mostýnová, komunikace se sponzory, organizační zabezpečení workshopu

Chairové sekcí

doc. Radomír Goňo, Ph.D., Sekce P
doc.Ing. Ivo Neborák,Ph.D., Sekce S, E
doc. Bohumil Horák, Ph.D., Sekce K
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., Sekce I1
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., Sekce I2
doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D., Sekce I3
doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D., Sekce I4
doc. Dr. Ing. Eduard Sojka, Sekce I5
Mgr. Petr Kovář, Ph.D., Sekce M
Ing.Petr Šiška,Ph.D., Sekce T


Technické zabezpečení workshopu

Ing. Jaroslav Sojka, Sekce P
Ing. Jaromír Konečný, Sekce K
Ing. Josef Opluštil, Sekce S, E
Ing. Jiří Bocheza, Sekce T
Ing. Lukáš Mocek, Sekce M
Ing. Peter Chovanec, Sekce I
Ing. Tomáš Fabián, Sekce I