Organizační výbor

Jiří Dvorský, technická redakce sborníku (příprava sborníku)
Pavel Moravec, web master, technická redakce sborníku (příjem příspěvků)
Renáta Mostýnová, komunikace se sponzory, organizační zabezpečení workshopu

Chairové sekcí

Petr Bilík, Sekce X
Radomír Goňo, Sekce E
Ludvík Koval, Sekce K
Petr Jančar, Sekce I1
Michal Krátký, Sekce I2
Vít Vondrák, Sekce I3, I4
Miroslav Vozňák, Sekce TL
Petr Šimoník, Sekce S

Technické zabezpečení workshopu

Jaroslav Šnobl, Sekce E
Ilja Hynčica, Sekce S